Generalforsamling

Generalforsamling 5. marts 2024 kl 14.00 

Dagsorden:

 1. Valg af dirigent 

2. Formandens beretning 

3. Fremlæggelse af regnskab 

4. Valg til bestyrelsen:

På valg er: Yrsa Petersen - modtager genvalg 

Torben Nørgaard – modtager genvalg 

Gunnar Jensen – modtager ikke genvalg 

Hanne Karlshøj – modtager genvalg 

Valg af 2 suppleanter 

 Valg af 2 revisorer 

5. Eventuel

Lav din egen hjemmeside gratis!